PGD NHCSXH HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC ỦY THÁC VỐN VAY TỪ NHCSXH

PGD NHCSXH HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC ỦY THÁC VỐN VAY TỪ NHCSXH

Thời gian qua, Huyện Đoàn Thủy Nguyên luôn chú trọng triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, nhất là sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Để phong trào phát huy được hiệu quả, Huyện đoàn đã không ngừng quan tâm giúp đỡ, các bạn đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương mình.

Nhằm giúp các bạn đoàn viên, thanh niên có thêm nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, thời gian qua, Huyện Đoàn Thủy Nguyên đã tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác, thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên và nhân dân vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.

Anh Nguyễn Tiến Mạnh, Bí thư Huyện đoàn Thủy Nguyên cho biết:“ Huyện đoàn đã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực quan tâm đến công tác giao ban giữa Đoàn thanh niên các xã, thị trấn với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện theo lịch giao dịch xã để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, Huyện đoàn cũng tích cực chỉ đạo cho Đoàn thanh niên các xã, thị trấn xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công cán bộ đoàn trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc các hộ vay trả nợ và trả lãi định kỳ hàng tháng, thực hiện tốt công tác bình xét cho vay một cách công khai, dân chủ, đúng đối tượng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên vay lập hồ sơ, tiến hành phê duyệt, giải ngân kịp thời, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn một cách cao nhất”.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác, nhằm đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng vốn của đoàn viên, thanh niên tại các xã, thị trấn; tiến hành kiểm tra 100% tổ TK&VV. Hiện nay, Huyện đoàn đang quản lý 51 tổ TK&VV, dư nợ ủy thác đạt hơn 71,8 tỷ đồng với 2.060 hộ vay. Thông qua nguồn vốn vay ủy thác từ tổ chức đoàn nhiều gia đình đoàn viên, thanh niên đã có điều kiện mở rộng sản xuất để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Chi hội trưởng Hội Thanh niên xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) Trần Văn Chất lại mạnh dạn đầu tư vốn, cùng bạn bè mở Công ty TNHH công nghệ xây dựng Minh Long. Doanh nghiệp ngày càng làm ăn phát đạt, lợi nhuận hằng năm đạt từ 300 đến 350 triệu đồng, giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động… Đó là một số mô hình tiêu biểu trong phong trào “Thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đang nở rộ tại huyện Thủy Nguyên.

Có thế thấy rằng, sự tích cực, chủ động trong thực hiện công tác nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng Chính sách xã hội của Huyện đoàn không chỉ giải quyết tốt việc làm cho đoàn viên, thanh niên và người dân, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo ở địa phương mà còn hỗ trợ các bạn đoàn viên, thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế để lập nghiệp, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện, hạn chế được tình trạng đi làm ăn xa, từng bước củng cố và phát triển tổ chức đoàn ở địa phương ngày càng vững mạnh./.