Liên hệ

Địa chỉ: Số 7, đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo , Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 022.53.776.186

Email:daiphatthanhthuynguyenhaiphong@gmail.com