Tin tức nổi bật

Công văn về việc tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Cuộc kiểm tra tiến độ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đô thị mới Bắc sông Cấm

Công văn về việc tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Cuộc kiểm tra tiến độ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đô thị mới Bắc sông Cấm

Link: Công văn về việc tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Cuộc kiểm tra tiến độ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đô thị mới Bắc sông Cấm …

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 359

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 359

Tuyến đường 359 là con đường huyết mạch nối trung tâm thành phố với trung tâm hành chính chính trị của huyện Thủy Nguyên, các quận huyện lân cận và tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện Dự án đầu tư cải tạo …

Tin tức nổi bật

Công văn về việc tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Cuộc kiểm tra tiến độ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đô thị mới Bắc sông Cấm

Công văn về việc tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Cuộc kiểm tra tiến độ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đô thị mới Bắc sông Cấm

Link: Công văn về việc tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Cuộc kiểm tra tiến độ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đô thị mới Bắc sông Cấm …

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 359

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 359

Tuyến đường 359 là con đường huyết mạch nối trung tâm thành phố với trung tâm hành chính chính trị của huyện Thủy Nguyên, các quận huyện lân cận và tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện Dự án đầu tư cải tạo …

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (136 lô đất ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên) Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp cùng Công  ty  đấu  giá  hợp danh Asia tổ chức bán …