Tin tức nổi bật

Lan tỏa từ chủ trương của Đảng

Lan tỏa từ chủ trương của Đảng

Lan tỏa từ chủ trương của Đảng Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. …

Tin tức nổi bật

Lan tỏa từ chủ trương của Đảng

Lan tỏa từ chủ trương của Đảng

Lan tỏa từ chủ trương của Đảng Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. …

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách Nhắc đến chị Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, nhiều chị em hội viên hết lời khen ngợi, bởi sự năng nổ, nhiệt tình và …