Tin tức nổi bật

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách Nhắc đến chị Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, nhiều chị em hội viên hết lời khen ngợi, bởi sự năng nổ, nhiệt tình và …

Tin tức nổi bật

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách

Tận tâm với công tác quản lý vốn chính sách Nhắc đến chị Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, nhiều chị em hội viên hết lời khen ngợi, bởi sự năng nổ, nhiệt tình và …