Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thủy Nguyên

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thủy Nguyên

Trong những năm, qua Chương trình cho vay vốn ưu đãi học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã trở thành ngươi bạn đồng hành, hỗ trợ cho đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học đại học, cao đẳng và học nghề. Nguồn vốn vay của chương trình đã giúp cho nhiều hộ gia đình bớt đi một phần khó khăn về tài chính, góp sức thắp sáng ước mơ cho các em đuợc đến trường.

Đến nay, PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên đã giúp cho 373 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập và mua sắm trang thiết bị học trực tuyến. Nhiều HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường đã có việc làm ổn định và trả nợ cho ngân hàng theo đúng định kỳ. Đây là một chính sách đúng đắn, hợp lòng dân và thực sự đã đi vào cuộc sống, được toàn xã hội quan tâm, đồng thuận và ủng hộ. Qua đó, chương trình đã mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực, là “phao cứu sinh” cho đại bộ phận các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên . Chương trình đã tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, sự bình đẳng trong giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực trí thức cho đất nước.

Để tạo điều kiện, hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, PGD NHCSXH huyện chỉ đạo cán bộ tín dụng phối hợp với các Hội, đoàn thể, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin, rà soát đối tượng, hướng dẫn thủ tục vay vốn cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay HSSV có hoàn cảnh khó khăn đã được vay mới lên 4 triệu đồng/tháng theo Quyết định 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mức cho vay mới sẽ giảm bớt khó khăn cho HSSV và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngoài hộ nghèo cận nghèo thì hộ vay có mức sống trung bình được Uỷ ban các xã, thị trấn xác nhận để vay theo đúng quy định. Thực tế trên địa bàn huyện cho thấy, hầu hết các hộ vay vốn theo Chương trình tín dụng ưu đãi HSSV đều sử dụng vốn đúng mục đích; có hiệu quả; trả nợ, trả lãi và vốn đúng hạn, trong đó có nhiều hộ con em tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định và có trách nhiệm trả nợ ngân hàng theo đúng thời gian quy định.

Giám đốc NHCSXH huyện Khoa Năng Lượng cho biết: Thời gian qua, để chương trình cho vay HSSV phát huy hiệu quả, NHCSXH huyện tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, các Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền giúp người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội và nắm rõ chính sách cho HSSV nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi. Tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng này. Đảm bảo giải ngân nhanh chóng, kịp thời giúp HSSV giải quyết một phần các khoản đóng góp với nhà trường và chi phí trong sinh hoạt, học tập vào mỗi đầu kỳ học. Tiếp tục lan toả mục đích nhân văn của nguồn vốn vay HSSV, giúp con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục viết tiếp ước mơ tới trường.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay HSSV, PGD NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo cán bộ tín dụng phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội, đoàn thể, các tổ TK&VV tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình thuộc đối tượng, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV kịp thời. Đồng thời, Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; nắm rõ chính sách cho HSSV nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ vay có mức sống trung bình để nhanh chóng làm thủ tục được vay vốn. Mục tiêu của NHCSXH huyện là đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho vay HSSV đến đúng các đối tượng được thụ hưởng và hỗ trợ các em viết tiếp ước mơ được đến trường học tập để sau này có tương lai cuộc sống được tốt đẹp hơn./.