HUY ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THỦY NGUYÊN

HUY ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THỦY NGUYÊN

Gửi Tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) không chỉ là tiết kiệm cho bản thân và gia đình mà chính là đang cùng đồng hành với Nhà nước chung tay vào công cuộc giảm nghèo, tăng thêm nguồn vốn vay cho các đối tượng khó khăn và các đối tượng chính sách khác.

Ông Khoa Năng Lượng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên cho biết: “Hiện nay, việc huy động vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện được thực hiện qua 2 hình thức chính. Đó là huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn và huy động qua cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn huyện có 440 tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Thông qua hình thức gửi tiết kiệm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên có thêm nguồn lực để mở rộng chương trình tín dụng cho vay, giúp cho hàng nghìn lượt khách hàng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được tiếp cận thêm nguồn vốn vay ưu đãi, từ đó, mang lại hiệu quả thiết thực, vừa tạo được ý thức tiết kiệm cho khách hàng, vừa tạo được nguồn vốn để cho vay”.

Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm được Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội triển khai từ nhiều năm nay và được thực hiện ngay tại cơ sở. Các tổ TK & VV sẽ căn cứ vào điều kiện của từng hộ gia đình để vận động tiết kiệm hàng tháng cho phù hợp. Các gói tiết kiệm cũng được mở rộng hơn, đa dạng hơn với nhiều hình thức, có thể gửi tiết kiệm theo tháng, theo năm và dài hơn theo sự thỏa thuận giữa khách hàng với Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Hình thức gửi tiết kiệm này được triển khai ngay tại điểm giao dịch ở các xã, thị trấn nên rất tiện lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm, tiết giảm chi phí đi lại trong nhân dân. Vào các ngày giao dịch cố định, NHCSXH huyện đến tận nơi để phục vụ cho người dân từ việc cho vay, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã (Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện). Đặc biệt mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH hiện tương đương với mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại. Theo đó, hiện nay NHCSXH huy động tiền gửi với lãi suất là 4,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Các hình thức gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng và tiền gửi tiết kiểm có kỳ hạn.

+ Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng với lãi suất tối đa 0,2%/năm

+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Với mức lãi suất áp dụng tương đương với lãi suất tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn, kỳ hạn gửi đa dạng từ 01 tháng đến 12 tháng với lãi suất từ 1,7% đến 4,8%/năm; Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên là 4,9%/năm; ưu điểm nổi bật là giao dịch trực tiếp tại Phòng giao dịch và tại Điểm giao dịch xã theo ngày giao dịch cố định tại trụ sở UBND các xã; thủ tục gửi, tất toán nhanh – gọn, không cần chờ đợi, tiết kiệm thời gian tối ưu cho khách hàng đến giao dịch.

Thông qua việc huy động tiền gửi tiết kiệm sẽ từng bước hình thành ý thức tiết kiệm của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các hộ dân trong huyện đều có thể thực hành tiết kiệm, kể cả những người có số tiền nhỏ cũng có thể thực hành tiết kiệm. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân, nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho ngân hàng. Qua đó, giúp cho ngân hàng có thêm nguồn vốn để giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ở mức cao hơn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu  và Đô thị văn minh ở địa phương.