BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI XÃ TÂN DƯƠNG

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI XÃ TÂN DƯƠNG

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát số 11 ngày 05/01/2024 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, sáng ngày  27/03, Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội nông dân huyện, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện  làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Phó Giám đốc và cán bộ NHCSXH huyện Thủy Nguyên đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại xã Tân Dương.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã làm việc với UBND xã, trưởng thôn, lãnh đạo 04 tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác và 11 Tổ TK&VV. Đoàn đánh giá việc Việc thực hiện văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong việc thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác; công tác phối hợp, chỉ đạo thành lập các Tổ TK&VV; Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương; Việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã, Tổ TK&VV và khách hàng vay vốn.

Trong 2 tháng đàu năm 2024, Ban giảm nghèo xã và các tổ chức hội nhận uỷ thác đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay là 40  triệu đồng cho 2 lượt hộ vay; doanh số thu nợ 281,8 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 13.673,5 triệu đồng cho 395 khách hàng vay vốn. Chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như chất lượng tín dụng chính sách cấp xã xếp loại tốt. Qua kiểm tra, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã giúp cho 4 hộ nghèo, 37 hộ cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế;  tạo việc làm cho 101 lao động; 5 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải cho phí học tập; hỗ trợ cho 1 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; 337 hộ gia đình khu vực nông thôn được vay vốn cải tạo, xây dựng công trình Nước sạch, công trình vệ sinh để cải thiện chất lượng cuộc sống… Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội nông dân huyện, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và kiến nghị với Ban giảm nghèo xã, các tổ chức hội nhận uỷ thác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân được nhanh chóng tiếp cận các nguồn vốn; tuyên truyền nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm vay vốn; các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động giao dịch xã, lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn… từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.